Skip to main content

Technische 3D illustratie van een waterzuivering met nieuwbouw.

Visualisatie plan van nieuwbouw bij een bestaand waterzuiveringsinstallatie

Visualisatie van een waterzuiveringsinstallatie.

Een serie technische 3D illustraties van een waterzuiveringsinstallatie die volledig op schaal is gemodelleerd aan de hand van vele technische tekeningen en een aantal foto's. De afbeeldingen tonen nieuw te bouwen objecten voor een waterzuivering installatie in Nederland (de groen gekleurde delen). In opdracht van communicatiebureau ConQuest.

Onderdelen van nieuw te bouwen waterzuivering installatie

Silo-opslag gedehydreerd slib (nieuwbouw).

3D visual van de nieuw te bouwen onderdelen voor een waterzuiverings installatie. Alle gebouwen zijn gemodelleerd met behulp van technische tekeningen.

De nieuw te bouwen filtertanks in 3d voor waterzuivering

3D visualisatie van de bezinktanks met inlaat en ruimersbrug.

Vier grote overkapte bezinktanks met rechts bovenin het pomphuis. 3D onderdelen van een compleet nieuwbouwproject voor een waterzuivering in de buurt van Utrecht. Dit soort technische illustraties worden vaak gebruikt als presentatiemateriaal.