Skip to main content

Technische conceptillustratie.

Een technische visualisatie van een energie-concept in opengewerkt hotel-lobby, restaurant en kamers met het City Multi klimaat proces van Alklima.

Klimaattechnische toepassingen in hotel.

Een 3D 'exploded view' van een hotel waarbij de toegepaste producten zoals warmtepompen, airconditioning en regelunits van Alklima zijn toegepast.

3d visual van het Alklima city multi klimaatconcept - duurzaam hotel gebouw.

Lobby hotel met toegepast duurzaam klimaat beheer.

Dit soort opengewerkte 3D illustraties zijn een fraaie manier om klimaatbeheersing goed in beeld te brengen. Twee afbeeldingen met twee in beeld gebrachte systemen. De rode leidingen zijn de warmwater-aanvoerleidingen en de blauwe leidingen de afvoerleidingen met afgekoeld water.