Skip to main content

Productillustratie electric-grid in woon- en werkomgeving verbonden met het WATTZ- SMART systeem.

3d afbeelding van het electric-grid systeem van Alklima waarbij industrie en wonen met elkaar zijn verbonden.

3D illustratie van het WATTZ- SMART systeem.


Een compleet overzicht hoe een 'grid' eruit zou kunnen zien waarbij alles met elkaar verbonden is. Industrie met woningbouw. Windenergie met zonne-energie. De 'Road to All-electric' lijkt nu al een gegeven. Voor ons ligt een maatschappelijke- en technische opgave om de opgelegde klimaatdoelstellingen te gaan behalen met behulp van o.a. technische noviteiten. In opdracht van Alklima-Mitsubishi.